1. TARAFLAR

1.1
Bu sözleşme ve şartları ("Sözleşme") uluslararası satış, pazarlama, muhasebe ve faturalandırma operasyonlarını Eurota Internet Services Ltd. (Serbest Liman ve Bölge N:657 Gazimağusa/KKTC) arge, çağrı merkezi, destek operasyonlarını İKSİR İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (Bayrak Cd. Bilim Tower N:30 K:16/126 Ümraniye/İstanbul) adreslerinden yürüten şirketler grubu bundan böyle "İXİRHOST" olarak anılacak olup, www.İXİRHOST.com ("site" olarak anılacaktır) site adresinden üye olarak bilgilerini beyan eden gerçek veya tüzel kişi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup aşağıda ki şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu sözleşme beraberinde sözleşmeye ilave edilmiş site'de yer alan kurumsal ve gizlilik politikalarını, ek servis sözleşmelerini okuduğunuz, anladığınız ve mutabık olduğunuz ve sözleşmenin bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.

1.2 Taraflar, iş bu sözleşme ve site üzerinde beyan ettikleri bilgilerinin doğruluğunu, geçerliliğini ve kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
MÜŞTERİ, site üzerinden üye olması ile sözleşme yürürlülüğe girer, sözleşme aksi belirtilmedikçe veya ek bir sözleşme yapılmadıkça süresizdir. MÜŞTERİ'nin ödeme periyoduna bakılmaksızın sözleşme aksi yine belirtilmedikçe süresizdir. İXİRHOST gerek gördüğü takdirde önceden/sonradan bildirmeksizin çevirim içi olarak sözleşmeyi düzenleme hakkına sahiptir, düzenledikten ve yayınladıktan sonra ki SÖZLEŞME ve maddeleri mevcut ve yeni MÜŞTERİ'leri bağlar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU HİZMETLER
3.1 İş Bu sözleşme MÜŞTERİ'nin Site'den yapmış olduğu sipariş kapsamında İXİRHOST'un sağlayacağı olanakları, kuralları, ödeme ve temerrüdü düzenler. Sözleşmeye konu edilen servisler ve tanımları;

3.2 Alan Adı Tescili (Domain Name Registration) ; MÜŞTERİ'nin siparişine göre alınacak olan internet adresinin tescili için gerekli tüm başvuruların, global alan adı otoritesinin (ICANN) ve .TR uzantılarda ODTU otoritesince ve bahsi geçen otoritelerin kurallarına uygun şartlarda, MÜŞTERİ adına başvurularını yapıp tescil ve/veya transfer etmek, yenilemektir.

3.3 Hosting (Bulundurma), MÜŞTERİ'nin web sitesini internete açık İXİRHOST sunucularında bulundurulması servisidir.

3.4 Dedicated Server (Sunucu kiralama), MÜŞTERİ'nin, İXİRHOST 'dan kiraladığı mülkiyeti İXİRHOST'a ait olan fiziksel sunucu servisini ifade etmektedir.

3.5 Co-Location (Sunucu barındırma), MÜŞTERİ'nin, İXİRHOST altyapısına ekleyip, yayın yapacak mülkiyeti kendisine ait fiziksel sunucu servisini ifade etmektedir.

3.6 Cloud Server (Bulut sunucu), MÜŞTERİ'nin, İXİRHOST internet ve donanım altyapısında kiralayacağı sanal özel dedike sunucu servisini ifade etmektedir.

3.7 SSL, Web sitesi güvenlik anahtarıdır, İXİRHOST sunucuları üzerinde barındırılan sitelerle birlikte MÜŞTERİ İXİRHOST'dan almış olduğu SSL sertifikasını başka bir hosting servisinde, sunucuda kullanabilmektedir.

3.8 PCI Tarama, MÜŞTERİnin sitesinin, sunucusunun uluslararası kabul görmüş standartlarda güvenlik testlerinin yapılması ve raporlaması servisini ifade etmektedir.

3.9 Cloud Drive (Bulut Depolama), MÜŞTERİ'nin erişimine açık, internet tabanlı tek merkezli veri depolama, farklı cihazlardan erişim ve kullanma servislerini ifade etmektedir.

4. HİZMET TANIMI
İxirhost'un MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu temel hizmet olarak MÜŞTERİ'nin web site veya sitelerinin İxirhost sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasıdır. MÜŞTERİ sözleşme kapsamında web hosting, bayi/reseller hosting, sunucu kiralama (dedicated server), co-location (sunucu barındırma), cloud server (bulut sunucu), cloud drive, ssl ve alan adı tescili servisini birlikte veya tek tek alabilir.

MÜŞTERİ bu servisleri başlatırken ve kullanırken İXİRHOST, sözleşme, politika ve prosedürlerine ve bununla birlikte bağlayıcı T.C. yasa ve kanunlarına uymayı kabul etmiş sayılır.

4.1 İş bu sözleşmenin şart ve koşullarına bağlı, İXİRHOST sözleşmenin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve süreklilikle hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlar neticesinde hizmetlerin erişilemeyebileceğini ve çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

4.2. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler), Donanım arızaları, Periyodik bakım çalışmaları, İXİRHOST'un sürekliliği ve kararlılığı sağlamak adına yapacağı onarım ve update/upgrade işlemleri, Telekomünikasyon ve transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti, arıza ve bakım çalışmaları, kötü niyetleri saldırılar, ağ yoğunluğu, beklenmedik fiziksel ağ kablolama kopma, iletişim hatlarında medyana gelebilecek routing veya cihaz problemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın İXİRHOST tarafından öngörülemeyen ve müdahale edilemeyen nedenler.

4.3 İXİRHOST, MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin sürekliliğin sağlanması için azami çabayı sarf edecektir.

4.4 Bayi web hosting, reseller hosting servisleri bu sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olmakla beraber, İXİRHOST "Bayi Web Hosting" hizmeti ile bazı hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ'ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu hak ile elde edeceği toptan fiyat ve kontrol panel (Plesk, Cpanel/WHM) kullanım haklarına sahip olacaktır, bu servis üzerinde barındıracağı hosting hesaplarından, bu hesaplarda yapılan işlemlerden sorumludurlar ve bu hesapta barındıracağı hizmetlere MÜŞTERİ kendi müşterilerine kendi destek vermekle yükümlüdür.


4.5 Hosting/Sunucu taşıma servisleri her site/sunucu için verilemeyebilir, aktarım/taşıma hizmeti sadece dataların eski hizmet alınan firmadaki servis/hizmet üzerinden alınıp firmamız bünyesindeki hizmetinize (hosting/cloud sunucu/dedicated server/ co-location vb.) aktarılmasını kapsamaktadır, aktarım sırasında veya sonrasında oluşan veya oluşabilecek data bütünlüğü ve doğruluğu bununla birlikte, site yazılımından/yazılımdan doğacak arıza, ayar, bakım, güncelleme müşteriyi bağlar. İXİRHOST hızlı internet bağlantı kapasitesini ve alanını kullanarak verilerin aktarılmasını kısa sürede tamamlamak için bu servisi sağlamaktadır. Aktarım sonrasında ki ayarlar, yapılandırmalar, ek kurulumlar veya hata/sorun çözümü MÜŞTERİ'yi bağlar. İXİRHOST bu konuda sorumluluk ve bağlayıcılık kabul etmez. Bu hizmet aksi belirtilmedikçe bedelsiz sunulduğundan, yeni alınan ve devam eden hizmetin bir parçası veya bütünü olmadığından/oluşturmadığından taşıma/aktarma sebebi ile var olan veya yeni alınan hizmetin herhangi bir cayma, iade, iptal söz konusu değildir.


5. ÜCRET

5.1 Site üzerinden sipariş verilmesiyle birlikte MÜŞTERİ sipariş ettiği hizmet/ürünün ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılır. Kullanılacak hizmetler, hizmet şartları sona ermeden önce askıya alınmış, kapatılmış, duraklatılmış, sonlandırılmış, müşteri tarafından iptal edilmiş olsa dahi aksi belirtilmediği sürece hiçbir ücret, bedel iade edilmez. MÜŞTERİ sipariş verdiği ve ödemesini yaptığı hizmet/ürün'ün ödeme periyodunda ki süresi içerisinde hizmeti/servisi iptal edip ücret iadesi talep edemez.

5.2. İXİRHOST , önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini beyan eder.

5.3 Ücret eğer DÖVİZ olarak belirtilmişse fatura tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ödenir .

5.4 Ücret, ön fatura oluşturulma tarihini takip eden 3. gün bitimine kadar, eğer MÜŞTERİ'nin Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı (Mail Order / Sanal POS) varsa Kredi Kartı Hesabından tahsil edilir, Kredi Kartı Ödeme Talimatı yoksa MÜŞTERİ sözleşme ücretini İXİRHOST'un sitesinde belirttiği banka hesaplarına veya kendi MÜŞTERİ panelden kredi kartıyla ödemekle yükümlüdür.

5.5 Gecikmeli ödemelerde İXİRHOST, gecikme faizi, kur farkı faturası kesebilir.

5.6. İXİRHOST, MÜŞTERİ ödeme yapıncaya kadar verdiği hizmetleri durdurma, başlatmama hakkına sahiptir.

5.7 MÜŞTERİ, Gecikmiş ödemelerde, gecikmiş bir tarihte ödendikten sonra, verilen hizmetin süresi sonunda sebep gösterilmeksizin, ihtarda bulunmaksızın servislerin tek taraflı olarak İXİRHOST tarafından fesih edilebileceğini kabul etmiş sayılır.

5.8 MÜŞTERİ sözleşme/hizmet yenilemesi için oluşturulan ön faturasını son ödeme tarihinde ödemediği takdirde hesapları 3 gün içerisinde kapatılacak olup her hangi bir yedek veya hak talebinde bulunamayacaktır.

5.9 MÜŞTERİ sözleşme/hizmet şartlarına uymadığı takdirde verilen hizmetler sonlandırılır ve müşteri hiçbir şekilde ücret iadesi talep edemez ve ödenmez.

5.10 Yeni başlatılan veya süresi dolan servislerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, İXİRHOST, servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

5.11 Müşteri dilediği anda, 5 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
6.1. MÜŞTERİ, İXİRHOST müşterileri'ne, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz, bunun gibi durumlarda İXİRHOST sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

6.2. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi kabul etmekle, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanunlarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisi veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

a.) Paylaşımlı Hosting, Bayii Hosting servislerinin hiçbirinde kabul edilmeyen içerikler;

- Adult, Pornografi ve Escort bilgileri içeren siteler
- Korsan, İzinsiz yazılım / Warez / Keygen / Crack
- Mail Bomber, Toplu Mail Scriptleri
- Döküm Dosyası (Torrent) / Mirror Scripter (File Sharing)
- Proxy Scriptler
- IRC Scriptler
- P2P Siteleri / Torrent Siteleri
- Loto oyun siteleri
- IP Tarayıcılar, IP Scaning Scriptleri
- Toplist Siteleri
- Bruteforce program ve scriptleri
- Banner AD Servis scriptleri ve yazılımları
- Video Dağıtımı, Youtube, dailymotion, vimeo gibi scriptler
- Prime Bank programları
- Telif hakkı ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
- Çekiliş, Kumar ve Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları Siteleri
- Hacker eğitim, bilgilendirme, paylaşım siteleri
- Yasadışı faaliyet, örgütlenme, terör ve bilgilendirme siteleri
- Yatırım Siteler (Forex, MLM/Saadet Zinciri, E-Altın Borsası, Second Life / Linden)
- Canlı Spor Müsabakalarının Yayını (Süper Lig, UFC, WWE, FIFA, NASCAR, NBA, WWF vs.)
- Yasa ve kanun dışı ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyesi ve uyuşturucu ürünleri siteleri
- Sosyal medya abone, takipçi, otomasyon ile beğeni, yorum vb. scriptleri


b.) Kiralık Sunucu (Dedicated Server), Sunucu Barındırma (Co-Location), Cloud Sunucu (Bulut Sunucu) ve sanal özel sunucu hizmetinde kabul edilmeyecek materyallar;

- Adult, Pornografi ve Escort bilgileri içeren siteler
- Korsan, İzinsiz yazılım / Warez / Keygen / Crack
- Mail Bomber, Toplu Mail Scriptleri
- IP Tarayıcılar, IP Scaning Scriptleri
- P2P Siteleri / Torrent Siteleri
- Loto oyun siteleri
- Prime Bank programları
- Hacker eğitim, bilgilendirme, paylaşım siteleri
- Bruteforce program ve scriptleri
- Çekiliş, Kumar ve Yasa Dışı Şans Oyunları Siteleri
- Yasadışı faaliyet, örgütlenme, terör ve bilgilendirme siteleri
- Yasa ve kanun dışı ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyesi ürünleri siteleri
- Yatırım Siteler (Forex, MLM/Saadet Zinciri, E-Altın Borsası, Second Life / Linden)
- Canlı Spor Müsabakalarının Yayını (Süper Lig, UFC, WWE, FIFA, NASCAR, NBA, WWF vs.)
- Telif hakkı ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
- Yasa ve kanun dışı ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyesi ve uyuşturucu ürünleri siteleri
- Sosyal medya abone, takipçi, otomasyon ile beğeni, yorum vb. scriptleri
- İllegal veya yasadışı faaliyetlerde kullanılmak üzere kurulan VPN sunucuları
- Türü veya kaynağı ne olursa olursun herhangi bir şekilde mining / madencilik uygulamaları


Yukarıda ki maddelerde belirtilmemesine rağmen yasalara, kanunlara ve kanun hükmündeki kararnamelere aykırı ve suç unsuru barındırılan yayınlarının yapılması yasaktır, aksi halde İXİRHOST anlaşmayı fesih edebilir.

MÜŞTERİ hesabında kurulu scriptlerin, programların, dosyaların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izninin gereğince ayarlanmış olması MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
İXİRHOST Servisleri üretmekte kullandığı tüm altyapı ekipmanını, şebeke ve şebeke ekipmanları dahil sadece MÜŞTERİnin kullanımı için yetkilendirilmiştir, İXİRHOST sistemleri hukuka uygun gerekçelerle zaman zaman izleyebilir ve bu gerekçelerle kullanımın izinli olduğuna emin olmak, sistemin yönetimini, izinsiz erişimlere karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulamak için izleyebilir, bu süreçte bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, MÜŞTERİ bu süreçte yapılacak faaliyetleri kabul eder.

6.3 SUNUCU KAYNAK KULLANIMI SINIRLANDIRMASI

MÜŞTERİ; Paylaşımlı hosting, bayii hosting hizmetlerinde aşağıda belirtilen kaynak kullanım sınırlandırmasına uymak zorundadır;

6.3.1. Sistem kaynaklarının %25 veya daha fazlasının 90 saniyeden uzun bir süre kullanamaz.
6.3.2 10 Dakikadan daha sık süreyle Cron-Job görevleri çalıştıramaz
6.3.3 Internet Relay Chat (IRC) programları, scriptleri çalıştıramaz
6.3.4 Herhangi bir oyun sunucusu çalıştıramazsınız (half life, counter strike vb.)
6.3.5 P2P, Torrent istemci ve yayıncıları çalıştırılamaz
6.3.6 SSL Sertifikası olmayan siteler HTTPS protokolünü aktif edip kullanamazlar.
6.3.7 Toplu Mail gönderimi yapılamaz.
6.3.8 Aksi belirtilmedikçe tüm sunucularımızda saatlik 200 E-POSTA gönderim limiti vardır.
6.3.9 Limitlendirilmemiş ve Limitsiz kaynaklar ek fatura oluşturmamak içindir, gerektiğinde disk veya inode limiti uygulanablir

Talep eden her kim olursa olsun İXİRHOST'un hizmet verip vermeme hakkı saklıdır.

Hizmet sözleşmesinin şartlarında belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde, İXİRHOST'dan MÜŞTERİye gelecek olan bilgi mailine kırk sekiz (48) saat içerisinde cevap verilmemesi halinde hesaplar kalıcı olarak silinebilir. Kötüye kullanılan servis, hata, e-posta ile müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içerisinde cevaplandırılmak zorundadır, aksi halde hesapların kapatılması söz konusudur.
Tüm İXİRHOST MÜŞTERİleri, bayileri, hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden sorumludurlar.

6.4. MÜŞTERİ almış olduğu Web Hosting/Bayii Hosting servisi içerisinde yer alan Limitsiz / Sınırsız / Sınırlı kaynakları, sınırlı veya sınırsız olarak 3. kişilere dağıtamaz, satamaz.

6.5 MÜŞTERİ Kendisine tahsis edilen Servis ve bu servisle birlikte Kontrol Panel / FTP/ SSH / RDP / TELNET vb. erişimini kullanarak İXİRHOST'un sistemine ve MÜŞTERİlerinin özel program ve dosyalarına izinsiz ulaşmamayı, kullanmamayı ve zarar vermemeyi kabul eder.

6.6. MÜŞTERİ, Alan adı tescili, Hosting hizmeti, Sunucu hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlülükte olan ve ileride yürürlülüğe girecek olan tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerinin kendisine ait olduğunu, ödeyeceğini beyan eder.

6.7 İXİRHOST, Web hosting ve bayii hosting hesaplarını periyodik olarak yedeklemektedir, bununla birlikte bu yedekleme MÜŞTERİ kullanımı için değil, teknik arıza veya felaket durumlarında veri kaybı yaşanmaması için yapılmakta olup MÜŞTERİ kendi verisini yedeklemekle yükümlüdür.

6.8. İXİRHOST, Kiralık sunucu (dedicated server), Sunucu Barındırma (Co-Location), VDS Server, Cloud Server, Sanal Özel Sunucu hizmetlerinde verilerin yedeklenmesi, sistemdeki hataların giderilmesi, panel hatalarının giderilmesi vb. hizmetleri ek bir servis olan "sunucu yönetim ve yedekleme servisi" kapsamında almamış MÜŞTERİler için sağlamaz, bu durumda MÜŞTERİ sunucu servislerinde yedek ve hataların giderilmesinden kendisi sorumludur.

6.9. MÜŞTERİ, Hangi servis olursa olsun Yedeklerini/Datalarını almakla yükümlüdür, hizmet süresi sonunda kapatılan hizmetler, yenilemesi yapılmamış hizmetler, kapatılmış hizmetlerde yedekleme, dataları edinme MÜŞTERİnin sorumluluğunda olup, kapatılmış hiçbir serviste İXİRHOST'un datayı MÜŞTERİ'ye verme sorumluluğu yoktur.


7. SINIRSIZ / LİMİTSİZ ve DİĞER WEB HOSTİNG HESAPLARI KULLANIM PROSEDÜRÜ ve ADİL KULLANIM
Kaynakları ve özellikleri "Sınırlandırılmamış", "Limitlendirilmemiş" ve diğer tüm paylaşımlı web hosting, bayii/reseller hosting hesaplarının kullanım ilke ve esasları aşağıda ki gibidir.

7.1. MÜŞTERİ Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında web sitesi yayınlamak için kullanacak olup, büyük içeriğe sahip ve adil kullanımı aşacak trafik ve disk alanı tüketimi yapamaz, müşterimize aşımlarda ek faturalar oluşmaması maksadıyla limitsiz olarak sunulan paketlerde Adil Kullanım kontrolü yapılmakla birlikte arşiv, depo, download, upload, ücretli veya ücretsiz mail servisi dağıtmak, ücretli veya ücretsiz web sitesi, web sitesi alanı, subdomain, veritabanı vb. servisleri dağıtma/satma maksadıyla kullanmayacaktır. Aykırı kullanım tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.2. Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında DİSK alanları limitlendirilmemiş olması SINIRSIZ kullanım anlamını taşımamaktadır, müşteri'ye ek fatura oluşturulmaması maksadıyla limitlendirilmemiştir, bununla beraber Limitlendirilmemiş disk alanları depolama, dosya tutma, arşivleme maksatlı kullanılamaz, bot ile resim ve içerik çekip kaydetme, portal, haber sitesi gibi büyük içeriğe ve disk alanına sahip hesaplar barındırılamaz, ilgili web sitesinin kullanımına ait olmayan içerikler barındırılamaz, resim, oyun, film, müzik, sıkıştırılmış/sıkıştırılmamış büyük dosyalar, iso dosyalar depolama maksatlı kullanılamaz ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.3. Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında BANDWIDHT / TRAFİK kullanımı ilgili MÜŞTERİ sitesinin yayınının trafik sebebinden aksamaması için sağlanmaktadır, bununla birlikte bu hesapta video paylaşımları, download paylaşımları, resim paylaşımları, dosyaları barındırarak dışarıdan çağırıp izletme ve download işlemleri ve burada belirtilmemiş pratikler üzerine suiistimal edilemez. ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.4. Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında E-POSTA hesapları, e-posta arşivleme, depolama, saklama, ücretsiz e-posta dağıtma maksadıyla kullanılamaz, MÜŞTERİ E-POSTA'larını sunucu üzerinde biriktiriyorsa belirli periyotlarda POP3 bağlantısı yaparak sunucuda ki maillerini download etmek durumundadır, ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesaplarda ki E-POSTA datalarını kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.5. Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ile birlikte diğer tüm "web hosting" hesaplarında VERİTABANI kullanımları, barındırılan siteyle ilişkili veritabanları olmak zorundadır ve boyutu standart websitesini yayınlayacak kabul edilebilir boyutlarda olmalıdır, 2GB'dan büyük veritabanları için ADİL KULLANIM koşulları uygulanabilir. ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir ve kalıcı sınırlandırma getirebiliriz. Kullanılan veritabanları herhangi bir crm, erp, muhasebe veya uzaktaki bir site, program tarafından veritabanı sunucusu olarak kullanılamaz, aykırı kullanımda erişimi kapatılacaktır.


7.6. Sınırlandırılmamış / Limitlendirilmemiş hesaplar ek bir fatura çıkmadan, disk, mail, veritabanı, subdomain vb. ücretlerden tüketiciyi korumak için planlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. Müşterilerimizin sitelerinin aşımlarından dolayı ek faturalar ile karşılaşmaması için planlanmıştır. Burada "iyi niyetli kullanım" baz alınmakta olup, suistimal durumlarında, diğer müşterilerimizin yayınlarının etkilenmemesi için, suistimal yapan müşteri/müşterilerin verilerin sunucu üzerinden tamamen kaldırılması, hesapların kalıcı olarak limitlendirilmesi, tekrar hizmet verilmemesi ixirhost insiyatifindedir.


7.7. AKN "Adil Kullanım" limiti tüm websitesi ve mail verileri boyutunun ~10GB boyutunda olması kabul edilebilir değerdir, üzerinde ki kullanımlar adil kullanım limitleri kapsamında değerlendiremez, 10 GB ve üstü disk kullanımlarında disk limiti, hard inode limiti koyulmaktadır, öncesinde tüketici uyarılmaktadır, bu bağlamda sunucu depolama, I/O performans dengesi sağlanmaktadır.


8. DEPOLAMA, YEDEKLEME VE GÜVENLİK
8.1. İXİRHOST, MÜŞTERİ'nin bütün verilerini korumak, yayınlamak ve yedeklemek için azami gayret, yatırım ve sistemi kurup işletir, buna rağmen İXİRHOST bünyesinde barınan verilerde ortaya çıkabilecek hata ve kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

8.2. MÜŞTERİ hizmet süresi devam ettiği sürece hizmetinin zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ kendine ait şifre ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumak ve saklamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ hesabı veya şifreleri kullanılarak hesabı altında yapılan veya hizmetiyle bağlantılı, yayınlanan, saklanan, sunulan herhangi bir içerikten, eylemlerden, ihmallerden ve bunun neticesinde gerekli önlemleri almaktan sorumludur.

8.3. Müşteri hiçbir suretle, kendi veya hesapları altından İXİRHOST hizmetlerini, onun müşterilerini, yayınladığı web site ve sunucuları bunların işlevselliğini, gizliliğini bozamaz, zarar veremez ve bu şekilde servisleri kullanamaz.
Müşteri hiçbir suretle yayınladığı site, sunucu vb. tüm hizmet kalemleri içerisinde İXİRHOST ve müşterilerinin hizmetlerinin aksamasına neden olabilecek bir site, uygulama çalıştıramaz.


9. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

9.1. MÜŞTERİ'nin son ödeme tarihinde hizmet bedellerinin ödenmemesi, kesilen kur farkı veya vade farkı faturasının zamanında ödenmemesi, kredi kartlı ödemede ilgili tarihte provizyon alınamaması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin tamamı eksiksiz olarak durdurulur. Gelen elektronik posta biriktirme işlemleri durdurulur.

9.2. Askıya alınan MÜŞTERİ hizmeti her ne olursa olsun, erişilmez duruma gelmesinden doğan maddi/manevi kayıp ve zararlar İXİRHOST tarafından kabul edilmez.

9.3. Son ödeme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde MÜŞTERİ ile iletişim kurulamaması, ödeme yapılmaması halinde hizmetler sonlandırılır ve tüm datalar, yedekler kalıcı olarak silinir. Herhangi bir data MÜŞTERİ'ye teslim edilmez.


10. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI
10.1 MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde veya İXİRHOST sitesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde ve 9. maddede belirtilen hallerin de devamı halinde İXİRHOST hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

10.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini, kalan tutarı geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3 MÜŞTERİ hiçbir gerekçe göstermeden hizmet süresi sonunda sözleşmeyi ve hizmeti iptal etme hakkında sahiptir, hizmet veya sözleşme süresi bitmeden iptal edilen hizmetlerden doğan/doğacak fazla tutar iade edilmeyecektir.

10.4. Sözleşme ve hizmetin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek ücretlerin tamamını peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.5. İXİRHOST, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi ve hizmeti normal süresi içerisinde veya sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

10.6 Fesih edilen hizmetlere ait verilerin yedeklenmesi, imajı alınması, dataların aktarılması, dataların verilmesi vb. yükümlülükler müşteriye aittir.


11. TEBLİGATA ESAS, POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

11.1 Taraflar söz konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için İXİRHOST sitesine üyelik aşamasında doldurduğu ve beyan ettiği posta adresini yasal ikametgah olarak beyan etmiş sayılırlar.

11.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler İXİRHOST sitesinde değiştirilmediği İXİRHOST kayıtlarında görülen adresler geçerli sayılacaktır.


11.3 İXİRHOST, hizmet ve sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ'nin beyan ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, uyarı, ödeme bildirimi, hesap ekstresi, gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.İXİRHOST KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

12.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; İXİRHOST'un kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, fatura, mail, bilgisayar kayıtlarının, İXİRHOST'un göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle MÜŞTERİ'nin internet ortamında yaptığı ve İXİRHOST'un sunucularında depolanmış kayıtların Hukuk Usulü Mahkemeleri kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen İXİRHOST kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
13.1. İş bu sözleşme bununla birlikte 13 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca internet ortamında okunup, İXİRHOST'un internet sitesinden siparişin verilmesi ve hizmetin başlamasıyla sözleşme eksiksiz kabul edilmiştir. İXİRHOST gerekli hallerde yeni maddeler ve alt başlıklar ekleyebilir/çıkartabilir veya var olan maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu sözleşmenin bundan sonraki değişik halini de kabul etmiş sayılır.

13.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Revizyon : 08/06/2017 16:42 IKSIRAS-HS-REV05

 

Sizler İçin Buradayız!

Desteğe ihtiyacınız olduğu her anda bize ulaşın